Energia liikuttaa koko maailmaa: paitsi ihmisiä ja tavaroita, myös politiikkaa, ilmastoa ja maailmantaloutta. Nyt energiantuotanto on kriittisessä pisteessä: jotta ilmaston tuhoisa lämpeneminen voidaan estää, fossiiliset polttoaineet ja luonnovarojen ylikulutus on vaihdettava uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen.

Haaste velvoittaa myös Suomessa sekä kansainvälisten sopimusten että hyvinvointimme turvaamisen vuoksi, mutta toistaiseksi suomalaiset sähkömarkkinat ovat kehittyneet huolestuttavan hitaasti. Fossiilisia polttoaineet jyräävät yhä. Taustalla on raha: kun tuontisähkö on tällä hetkellä hyvin halpaa, suurilla toimijoilla on vähäiset kannustimet investoida uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin. Kehitystä jähmettää myös se, että sähköntuotanto on Suomessa keskittynyt vahvasti muutamille isoille toimijoille.

Ratkaisuksi on esitetty entistä monipuolisempien sähkömarkkinoiden luomista. Jos monenlaiset ja monenkokoiset toimijat pääsisivät nykyistä vauhdikkaammin markkinoille, voisi syntyä paitsi entistä laajempi tarjonta uusiutuvaa energiaa, myös merkittävän paljon uutta työtä. Erityisesti on peräänkuulutettu pientuotannon lisäämistä, koska useimmiten uusiutuvan energian tuottajat ovat juuri pientuottajia. Esimerkiksi Saksassa kotitaloudet ja maanviljelijät omistavat lähes puolet uusiutuvan energian tuotantokapasiteetista.

Suomessa on kaikki edellytykset yltää Saksan tasolle, koska täällä ovat jo sekä tarvittava teknologia että salliva lainsäädäntö. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä. Kaiken ytimessä on se, mitä ihmiset ja yhteiskunnat valitsevat tehdä. Kysymys onkin, miten yhä useammassa suomalaisessa sytytetään kipinä ryhtyä energiantuottajaksi. Miten pientuottajaksi tai ­vaikkapa tuulivoimalaitoksen omistajaksi ryhtymisestä tehdään helppoa, houkuttelevaa ja mahdollista monille, ei vain omakotitalon omistajille tai rikkaille?

4UNI-tiimeillä on edessään kiperä mutta palkitseva haaste, jonka ratkaiseminen kysyy monitieteistä osaamista esimerkiksi teknologiasta, yhteiskunnan rakenteista ja ihmisten käyttäytymisestä. Tiimejä kannustetaan hyödyntämään ratkaisuissaan yhteisöjen voimaa esimerkiksi siksi, että käyttäytymismuutostutkimuksessa on tunnistettu vertaisyhteisöjen merkittävä rooli uuden toiminnan hyväksymisessä sekä omaksumisessa. Kaikilla suomalaisilla ei myöskään ole mahdollisuutta tai varaa täysin kotitalouskohtaisesti hankittuun tai omistettuun sähköntuotantoon, mutta osana yhteisöä uusien ratkaisujen hyödyntäminen voi onnistua.

Haastekumppani Helen on yksi suurimmista suomalaisia energiayhtiöistä. Sen tavoitteena on ilmastoneutraali sähköntuotanto vuoteen 2050 mennessä. Helen on aiemminkin ollut mukana rohkeissa avauksissa, kuten kokeilemassa aurinkovoimalan joukkorahoittamista.

Lähde: 4 haastetta Suomelle: Ratkaisu 100 -kilpailun haastevaihtoehdot, Sitra, 2016

Kaikki 4UNI:n 2017 kolme haastetta kumpuavat Sitran järjestämästä joukkoistuksesta, jossa yli tuhat suomalaista ehdotti maan tärkeintä ongelmaa.

Lue lisää: