4UNI-ratkaisukilpailu on nyt puolessa välissä. Tiimit ovat kehittäneet kestäviä liiketoimintamalleja kuukauden ajan asiantuntijoiden pitämissä työpajoissa. Perjantaina 25.10. 4UNIn semifinaalissa arvovaltainen tuomaristo ei päästänyt tiimejä helpolla, he esittivät tarkkoja kysymyksiä tiimeille ja arvioi tiimien edistymistä tiukoin arviointikriteerein. Tuomaristo kuitenkin vakuuttui siitä, että kaikki tiimit halutaan vielä nähdä 4UNIn Showcasessa, joka huipentaa seitsemän viikkoisen ratkaisukilpailun 15.11. Tule mukaan kannustamaan 4UNI-tiimit huipulle ja kuulemaan maailmaa muuttavia ratkaisuja. Hanki liput 4UNIn Showcaseen täältä.

Seuraavan kolmen viikon aikana tiimit hiovat liiketoimintamallinsa huippuunsa. Luvassa on pilotointia, yritystarinan kehittämistä sekä laki- ja rahoitusasioihin tutustumista.

Tutustu vuoden 2019 tiimeihin:

ROMU

Jäsenet: Varpu Savolainen, Marie Hedström ja Esther Bronner

Koulutustaustat: Ympäristö- ja energiaoikeus, kemia ja biotekniikka, maantiede. 

Ongelma: Muoviroska ei pääse kiertoon julkisissa tiloissa.

Ratkaisu: ROMU: roskis muoville, älykäs muovinkeräysastia julkisiin tiloihin.

FIIKKA

Jäsenet: Pauli Kettunen, Anni Niskakoski, Marika Luostarinen ja Fadumo Mohamoud

Koulutustaustat: Poliittinen historia, elintarviketalous, elintarviketiede, nyky-yhteiskunnan tutkimus.

Ongelma: sukupolvien välinen kuilu.

Ratkaisu: nettipalvelu, joka yhdistää nuoret ja ikäihmiset lähistöllä.

PLUSTIC

Jäsenet: Aman Sher Agha, Milla-Linnea Keränen, Siiri Räisänen ja Bijan Rezai Jahromi

Koulutustaustat: Ympäristö- ja elintarviketalous, molekyylibiologia, politiikan tutkimus, teknillinen fysiikka ja matematiikka.

Ongelma: kotitalouksilla ei ole motivaatiota kierrättää muovia.

Ratkaisu: ideamme on etujärjestelmä, joka motivoi ihmisiä kierrättämään muovia.

RESICLO

Jäsenet: Saila Tallinen, Laura Laiho, Ira Smal ja Keny Muesa

Koulutustaustat: Biotekniikka, ympäristötieteet, teollinen muotoilu, kemian tekniikka.

Ongelma: yritystasolla ei ole toimivaa kierrätysverkostoa.

Ratkaisu: Luodaan palveluverkosto, jonka kautta Resiclo yhdistää muovialan eri tahot: muovijätettä synnyttävät,  muovijätteen uusiomuoviksi jatkojalostavat ja uusiouovia tuotannossaan tarvitsevat tahot.

NELP – Neighbor Help

Jäsenet: Marfa Dontsova, Kaisa Vahlberg, Riikka Korolainen ja Joel Hunnakko

Koulutustaustat: Tietojenkäsittelytiede, kokeellinen fysiikka, sosiologia

Ongelma: Naapurit eivät kohtaa toisiaan, yksinäisyys.

Ratkaisu: Naapuriapua digitaalisesti. Ratkaisu, jotta ihmisten kynnys sosiaaliseen kanssakäymiseen naapurien välillä madaltuu.

Teksti: Liisa Lehkonen

Kuvat: Jonas Simberg