Tuhlailutalouden aika on ohi. Kulutamme enemmän luonnonvaroja kuin maapallon kantokyky kestää. Jos kaikki kuluttaisivat kuin me suomalaiset, tarvitsisimme peräti neljä maapalloa kattamaan kustannukset. Olemme pakon edessä, toimintatapojen on muututtava.

Tänä vuonna tiimit ovatkin yhden 4UNI historian isoimman haasteen äärellä, kun kyseessä on maapallomme jaksaminen.

Millaisilla liiketoimintaratkaisuilla voidaan rakentaa yhteiskuntaa, jonka perustana ovat kiertotaloutta toteuttava suunnittelu, palveluiden käyttäminen, jakaminen, vuokraaminen sekä materiaalien ja tuotteiden kierto?

Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmallia, jossa maailmantalous ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen. Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja siihen, kuinka kestävä tulevaisuus toteutetaan, miten ilmastonmuutosta hillitään ja miten voimme elää maapallon kantokyvyn mukaisesti.

Kiertotalous pyrkii säilyttämään materiaalien, tuotteiden ja resurssien sekä niihin sitoutuneen arvon mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa materiaaleja ei hukata vaan niistä syntyy yhä uusia tuotteita. Matematiikkaan ja luonnontieteisiin perustuvaa materiaaliosaaminen onkin edellytys kiertotalouteen siirtymisessä, mutta nyt kyse ei ole kuitenkaan pelkästään teknologisesta haasteesta ja materiaalitehokkuudesta. Tarvitaan isompia ratkaisuja.

Meistä jokainen on kykeneväinen tekemään valintoja kohti kiertotaloutta ja pienentämään ekologista jalanjälkeään. Yksilötason kivoja kiertotalousesimerkkejä on lukuisia, mutta yksittäiset pikkuratkaisut eivät riitä, vaan koko yhteiskunta pitää järjestellä uudella tavalla. Sitran kiertotalouden johtava asiantuntija Nani Pajunen korostaakin, että nyt haetaan uusia ratkaisuja yhteiskunnan kaikille sektoreille – tarvitsemme uuden tavan ajatella ja toimia. “Voimme ratkaista mitä tahansa, jos onnistumme muuttamaan asennetta ja toimintatapoja.” Kukaan ei pysty yksin ratkomaan näin suurta haastetta. Tarvitaan monialaista yhteistyötä.

Uraa uurtava tulevaisuustalo Sitra on selvittänyt kiertotalouden mahdollisuuksia ja on juuri päivittämässä vuonna 2016 julkaisemaansa maailman ensimmäistä kiertotalouden tiekarttaa, jonka avulla Suomea ohjataan kiertotalouden globaaliksi suunnannäyttäjäksi.

Sitra on mukana syventämässä 4UNI-tiimejä kiertotalouden teemaan ja sparraamassa sekä vastaamassa tiimien kysymyksiin. Myöhemmin Sitra osallistuu ratkaisujen arviointiin: onko luotu ratkaisu toimiva? Vastaako se annettuun haasteeseen?

Sitran tehtävänä on edistää kestävää tulevaisuutta, mutta kiertotalouden toteutuminen ei ole yksin Sitran vastuulla – kestävän tulevaisuuden tekeminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Haaste on annettu. Miten sinä olet mukana luomassa parempaa huomista?

 

Vielä ehdit tarttua haasteeseen – haku 4UNI:in päättyy sunnuntaina 30.9!

Lue lisää:

Lisää aiheesta: