”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.”

Vapaus ja mahdollisuus kehittää sekä toteuttaa itseään ovat arvokkaita jokaiselle yksilölle, mutta myös suomalaiselle yhteiskunnalle kokonaisuutena. Tasa-arvo on erottamaton osa meidän jokaisen hyvinvointia. Vaikka kysymys siitä, mitä tasa-arvo tarkalleen on ja kuinka paljon sen nimissä kuuluu itse kullekin, jakavat mielipiteitä, useimmat meistä tunnistavat tavoittelemisen arvoisina itsemääräämisoikeuden sekä oikeuden saada rakastavaa kasvatusta, laadukasta koulutusta, vilpitöntä kannustusta ja tasapuolista kohtelua.

Suomalaisen tasa-arvon kuva ei kuitenkaan ole vielä valmis, vaan esimerkiksi perhetausta, sukupuoli, terveydentila, etninen tausta ja varallisuus ennakoivat eroja hyvinvoinnissa, terveydentilassa, työmarkkina-asemassa, koulutustasossa ja jopa eliniässä. Eriarvoisuuden esimerkkejä on lukuisia.

Peruskoulun pitäisi taata kaikille samat lähtökohdat, mutta koulujen oppimistulokset eriytyvät alueittain jo peruskoulussa. Yliopistoissa opiskelevista suurella osalla on korkeasti koulutetut vanhemmat ja maksulliset valmennuskurssit ovat yleisin tie monelle koulutusalalle. Vain 10 % suomalaisista työskentelee työpaikoilla, joissa on noin yhtä paljon naisia ja miehiä. Palveluiden ja järjestelmien digitalisointi ilman esteellisyyden huomiointia rajaa ulos vammaisia käyttäjiä kaventaen heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen elämään.

Poliittiset päätökset muokkaavat voimakkaasti suomalaisen eriarvoisuuden maisemaa, mutta tasa-arvoa on mahdollista kehittää ja muokata myös muulla toiminnalla. Isojen rakenteellisten muutosten ohella tasa-arvoa voivat lisätä esimerkiksi oppimisvaikeuksien tunnistamista parantava peli, näkövammaiselle sopiva verkkopalvelu, kohtuuhintainen korvaaja korkeakoulujen pääsykokeille tai mikä tahansa muu ratkaisu tai palvelu, joka tuo uusien ihmisryhmien ulottuville jotakin sellaista, joka on ollut aiemmin saavuttamattomissa.

Eriarvoisuus on valtava rakenteellinen ongelma, mutta askeleet kohti tasa-arvoa voivat olla yhden tiimin ratkaisun kokoisia. Älä tyydy status quohon vaan tartu haasteeseen ja vie osaamisesi käytäntöön.

 

Haku 4UNI:in päättyy sunnuntaina, vielä ehdit hakea mukaan.

Lue lisää:

Lisää aiheesta: