Kun suomalainen tarvitsee apua, hänelle on periaatteessa sitä tarjolla. Ongelma on se, että terveys- ja hyvinvointipalveluita on vaikea saavuttaa. Kun fyysinen asiointi tai palveluviidakossa rämpiminen eivät onnistu, terveyden haasteet kasautuvat ja kärjistyvät ylitsepääsemättömiksi. Menetetty hyvinvointi on paitsi kansallinen kipupiste ja rahareikä, myös aina jonkun henkilökohtaista kärsimystä.

Samalla useimmilla meistä on taskussaan laite, joka voisi tuoda ihmiskontaktin, vertaistuen ja ammattilaisten tuottamat palvelut hipaisun päähän 24 tuntia vuorokaudessa, missäpäin Suomea tahansa. Myös sensorijärjestelmissä ja etädiagnosoinnissa on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia. Toistaiseksi näitä digitaalisia hyvinvointipalveluja hyödyntää lähinnä koulutettu eliitti, jonka treenatuille harteille hyvinvointi kasaantuu jo valmiiksi.

Digipalveluiden hyödyntäminen kaikkien väestöryhmien tarpeisiin onkin tulevaisuuden suurin haaste suomalaisella sosiaali- ja terveysalalla, joka pyristelee poliittisen ja taloudellisen muutoksen keskellä. Sotepuheen aikana huomio keskittyy valitettavan usein vain digitaalisiin lääkäri- ja terveyspalveluihin, ja sosiaali- ja muut hyvinvointipalvelut jäävät jalkoihin. Digikonstein voisi kuitenkin tehdä paljon enemmän kuin auttaa fyysisesti sairaita. Addiktit voisivat muodostaa vertaistukiryhmän netissä, yksinäinen jutella ammattiauttajan kanssa chatissa tai uupunut vanhempi kohdata sosiaalityöntekijän omasta kodistaan videopalvelun avulla.

Ei kuitenkaan riitä, että kehitetään säkenöiviä sovelluksia tai edistyksellisiä ohjelmistoja, vaikka niitäkin tarvitaan. Yksittäisten digipalvelujen lisäksi koko terveys- ja hyvinvointialan palveluketjut ja toimintavat pitää räjäyttää palasiin ja rakentaa uudelleen niin, että digitalisaation mahdollisuuksista saadaan kaikki irti. Keskeistä on rakentaa skaalautuvia ratkaisuja, joista käyttäjät hyötyvät tasa-arvoisesti kotipaikasta riippumatta. Oma haasteensa on luonnollisesti se, miten luottamusta rakennetaan sähköisissä kohtaamisissa.

4UNI haastaa tiimit kehittämään skaalautuvia ratkaisuja, jotka tietotekniikan mahdollisuuksia tai yhteisöjen voimaa hyödyntämällä parantavat ihmisen mahdollisuuksia saada hyvinvointipalveluja juuri silloin, kun hän niitä tarvitsee. Soteala tarjoaa tiimeille kiinnostavan kentän täynnä mahdollisuuksia: Suomi käyttää sote­menoihin noin 10 prosenttia bruttokansantuotteestaan, minkä vuoksi siihen kohdistuu paljon poliittisia ja taloudellisia intressejä. Kävi alan ylätason rakenteille soteuudistuksessa miten tahansa, asiakkaan ja palveluntuottajan kohtaamisen rajapintaan tarvitaan kipeästi uusia ratkaisuja. Koska hyvinvointipalveluiden digitalisaatio on kansainvälisestikin yksi aikamme suurimpia haasteita, skaalattavilla ratkaisuilla voi valloittaa myös maailmaa.

Haastekumppanina on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, jonka tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Sosiaali- ja terveystoimen piiriin kuuluu laaja kattaus erilaisia hyvinvoinnin palveluita, eli terveys- ja päihdepalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut.

Rajojen rikkominen ja eri tieteenalojen yhdistäminen on 4UNI:n ytimessä. Siksi kannustamme tiimejä lähestymään myös haasteita yli alarajojen. Jokaisesta energiantuottaja -haasteen kumppanimme Helen tarjoaakin mahdollisuuden kehittää ratkaisu myös tulevaisuuden asumiseen. Taustalla on Helenin IoT-teknologiaa hyödyntävä älykkään asumisen kokeilu, jossa älykkäistä taloista kerätään antureiden ja sensoreiden avulla tietoa esimerkiksi energiankulutuksen hallintaan.

Tulevaisuudessa sekä tällaisten älykkäiden, dataan perustuvien asumisen palveluiden määrä että ikäihmisten osuus väestöstä kasvavat. Millaisia tulevaisuuden liiketoimintaratkaisuja voitaisiin kehittää yhdistämällä nämä trendit?

Lähde: 4 haastetta Suomelle: Ratkaisu 100 -kilpailun haastevaihtoehdot, Sitra, 2016

Kaikki 4UNI:n 2017 kolme haastetta kumpuavat Sitran järjestämästä joukkoistuksesta, jossa yli tuhat suomalaista ehdotti maan tärkeintä ongelmaa.

Lue lisää: