HAE YKSILÖNÄKEHITÄ TIIMINÄMUUTA MAAILMAA

HAASTE

4UNI on ratkaisukilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa korkeakouluopiskelijat vastaavat maailman ongelmiin kehittämällä uuden sukupolven yritystoimintaa. Me luomme raamit, sinä ratkaisut. Kolmevuotias 4UNI tarttuu tänä vuonna kolmeen yhteiskuntamme kipupisteeseen, jotka suomalaiset ovat nimenneet maan tärkeimmiksi haasteiksi Sitran järjestämässä joukkoistuksessa.

KENELLE

4UNI on näytönpaikka kaikille avoimille, rohkeille ja ennakkoluulottomille. Mukaan voivat hakea kaikkien tieteenalojen korkeakouluopiskelijat kautta Suomen, ja toivotamme tervetulleiksi niin fuksit, jatko-opiskelijat kuin vastavalmistuneet. Matalan kynnyksen kilpailuun ei haeta valmiilla yritysidealla tai tiimillä, vaan omalla osaamisella ja persoonalla. Tärkeintä on palo luoda uutta ja vaikuttaa.

SISÄLTÖ

4UNI:ssa kaikki lähtee yhteistyöstä. Mukaan valituista opiskelijoista koostetaan viiden hengen monitieteiset tiimit, joista jokainen valitsee työstettäväksi yhden kilpailun kolmesta haasteesta. Kilpailun aikana tiimit kehittävät yritysidean, joka  vastaa ongelmaan. Tässä auttavat muun muassa huippuosaajien vetämät työpajat, mentorointi sekä ideoiden ohjattu kokeilu käytännössä.

ANTI

4UNI:ssa viet osaamistasi käytäntöön osana kunnianhimoista, monitieteistä tiimiä. Saat käytännön oppeja ongelmanratkaisusta ja yrittämisestä sekä kontakteja kumppaneihin. Parhaat tiimit pääsevät kanssamme Slushiin ja voivat saada Think Company Fund -rahastosta tukea yrityksen perustamiseen. Voittajatiimi palkitaan fasilitoidulla matkalla startuppien luvattuun kaupunkiin Tel Aviviin.

TEEMAT

01
JOKAISESTA ENERGIANTUOTTAJA

Energia liikuttaa koko maailmaa. Siksi energiantuotannon ala on ongelmien ja mahdollisuuksien leikkauspiste, jossa kamppailevat paine vähentää luonnonvarojen kulutusta ja teknologian kehityksen luoma huuma. Jotta kehitys kulkisi oikeaan suuntaan, päättäjien ja kansalaisten ymmärrystä energiantuotannosta on lisättävä. Miten yhä useammassa suomalaisessa sytytetään kipinä ryhtyä energiantuottajaksi?

02
VÄLITÖNTÄ HOIVAA

Suomalaisten sosiaali­- ja hyvinvointipalveluiden keskeinen ongelma on se, ettei apu saavuta tarvitsijoita. Fyysinen asioiminen palveluissa ei aina onnistu, ja erityisen haastavaa tuen hankkiminen on usein silloin, kun sitä kipeiten kaipaisi. Digitalisaatio voi ratkaista saatavuusongelman – mutta vain, jos sitä osataan hyödyntää oikein. Millaisilla ratkaisuilla ihmistä voidaan tukea välittömästi juuri silloin, kun hän sitä tarvitsee?

03
TYÖTÄ VARMASTI, VAIKKA PALOISSA

Yhä useamman työ on palasina maailmalla keikkoina, osa-aikaisuuksina ja omina projekteina. Digitalisaation ja globalisaation aikana työelämää on entistä vaikeampi ennakoida, ja samalla epävarmuus oman työn tulevaisuudesta kasvaa kaikilla aloilla. Miten mahdollistaa elämän pitkäjänteinen suunnittelu sille alati kasvavalle joukolle, jonka toimeentulo on pirstoutunut moneen lähteeseen?

AIKATAULU & SÄÄNNÖT

1.–30.9.2017
Haku auki
4.10.2017
Valinnat ja tiimijaot julkistetaan
7.–8.10.2017
Ongelmat & ratkaisut -työpajaviikonloppu
10.10.2017 16–20
Sitra: Nopeat kokeilut
12.10.2017 16–20
Demos Helsinki: Lean Canvas
17.10.2017 16–20
Iteo: Digitaaliset ratkaisut
19.10.2017 16–20
Maria 01: Startup-kulttuuri
24.10.2017 16–20
Pitch
27.10.2017 17:00
Semifinaali, Yliopistonkatu 4
31.10.2017 16–20
Borenius: Lakipaja
2.11.2017 16–20
Myynti
7.11.2017 16–20
Sparrauspäivä
9.11.2017 16–20
Brändipaja
14.11.2017 16–20
Next Steps -työpaja
17.11.2016 17:00
Finaali, Yliopistonkatu 4

OTA YHTEYTTÄ

4UNI team
+358 44 722 9873
Matti Petteri Pöntiö
Rosa Salmivuori
Pauliina Suominen
Elina Viukari
Rosa Smolander
Klaus Hietala
Riina Havonen